Display study description .

FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

aggressiivisuus, alkoholismi, henkinen väkivalta, insesti, kiusaaminen, omatunto, pahoinpitely, pedofilia, rikokset, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikokset, simputus, väkivalta, väkivaltarikokset

Abstract

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 2001 toteuttaman väkivaltakyselyn avokysymyksistä. Kysely oli suunnattu Nyt-liitteen lukijoille, jotka ovat joskus käyttäytyneet väkivaltaisesti tai aggressiivisesti tai joita kohtaan on käyttäydytty väkivaltaisesti. Aineistot FSD1252 Väkivaltakysely 2001, FSD1286 Perheväkivalta 2001 ja FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Kysymyksillä on kartoitettu tuttuihin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tuttujen ihmisten harjoittamaa väkivaltaa. Kysymyksiä on myös väkivaltakokemuksista tilanteissa, joissa osapuolet ovat toisilleen tuntemattomia. Lisäksi kysymyksissä käsitellään seksuaalista väkivaltaa.

Kaikista väkivaltatilanteista on kysytty tapahtuneen jälkeisistä tuntemuksista ja seurauksista sekä pyydetty vastaajia esittämään mahdollisia syitä tapahtuneeseen. Lopuksi on kysytty käsitystä siitä, onko väkivalta ollut oikeutettua.

Vastaajien taustatietoina ovat aineistossa mukana ikä, sukupuoli, koulutus/ammatti ja siviilisääty.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.