Display study description .

FSD1265 Eduskuntavaalien teemat 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

aiheet, eduskuntavaalit, mielipiteet, politiikka, sosiaaliset ongelmat, taloudellinen kehitys, teemat, vaalit, vaikuttaminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä olivat kansalaisten mielestä tärkeimpiä kysymyksiä tulossa olleissa maaliskuun 2003 eduskuntavaaleissa. Vastaajia pyydettiin kertomaan, miten tärkeää heidän mielestään on vaikuttaa maalisvaaleissa muun muassa seuraaviin asioihin: talouskasvun jatkuminen, valtion velan määrä, varautuminen väestön ikääntymiseen, työttömyyden vähentäminen,työttömien toimeentulo, tuloerot, köyhien asema, palkansaajien asema ja tulokehitys, työmarkkinajärjestöjen valta, naisten ja miesten tasa-arvo, osinkojen verotus, palkkaverotus, yrittäjien asema, peruskoulut ja lukiot, koulujen työrauha, lapsilisien taso, lasten päivähoito, lasten kasvatus, vanhusten hoito, sairaiden hoito, eläkkeiden taso, eläkeikä, asuntojen hinnat, vuokra-asuminen, pääkaupunkiseudun asiat, alueiden kehityserot, rikollisuus ja rangaistukset, huumeet, prostituutio, kulttuurin ja urheilun rahoitus, Euroopan unionin asiat, Suomen suhden Natoon, suhteet Venäjään, kehitysavun taso, ulkomaalaiset maahanmuuttajat, luonnosuojelu, kansalaisaktivismi, kansanedustajien palkat, pääministerin henkilö ja hallitukseen tulevat puolueet. Lisäksi kysyttiin kuinka varmasti vastaaja aikoi käydä äänestämässä, minkä puoleen listoilla olevaa ehdokasta hän äänestäisi jos vaalit olisivat nyt, mitä hän äänesti lokakuun 2000 kunnallisvaaleissa ja maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa.

Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, elämänvaihe, perheenjäsenten lukumäärä, koulutus, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiliittoon, poliittinen suuntautuneisuus vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella, tulot, talouden asuntolainan määrä ja taloudellinen tilanne, asunnon tyyppi ja omistussuhde, asuinlääni ja -maakunta sekä kuntatyyppi.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.