Näytä aineistokuvailu.

FSD1257 Alkoholikysely 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Alkoholikysely 2002

Aineistonumero

FSD1257

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1257

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Sisällön kuvaus

Helsingin Sanomien Nyt-liite suuntasi vuonna 2002 alkoholikyselyn kaikille 18-vuotta täyttäneille lukijoilleen. Tämä aineisto on muodostettu kyselyn strukturoidusta osuudesta. Vastaajia on yhteensä 4542. Vastaajilta on kysytty, minkä ikäisenä he ovat olleet ensimmäisen kerran humalassa ja mitä silloin on tapahtunut. Lisäksi heille on esitetty kysymyksiä nykyisestä alkoholinkäytöstä, mm. juomisen määrästä ja siitä, missä seurassa ja tilanteissa vastaajat juovat alkoholia. Lisäksi vastaajilta on kysytty muiden päihteiden käytöstä ja siitä, mikä on hauskinta ja ikävintä humalassa.

Taustamuuttujina ovat olleet ikä, ammatti ja sukupuoli. Kyselyssä on ollut useita avokysymyksiä, joiden vastaukset ovat aineistoissa FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002

Aineistot FSD1257 Alkoholikysely 2002, FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Asiasanat

alkoholi; alkoholikulttuuri; alkoholinkäyttö; alkoholiongelmat; alkoholismi; humalat; juomatavat; juopumus; krapula; päihtymys

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Tuottajat

  • Sanoma Osakeyhtiö

Ajallinen kattavuus

2002

Aineistonkeruun ajankohta

2002-05-09 – 2002-05-23

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 18-vuotta täyttäneet lukijat

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, joista halukkaat ovat siihen vastanneet

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai –ohje

Puolistrukturoitu lomake

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

124 muuttujaa ja 4542 havaintoa.

Datan versio

2.0

Katso myös

FSD1280 Humalakokemukset 2002

FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002

FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002

FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002

Aineiston käytössä huomioitavaa

Muuttuja q8_2 "Milloin juot alkoholia? Juhlapyhinä" on aineistonkeruussa tapahtuneen tietoteknisen vian vuoksi saanut vain arvoja 0.

Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttuvat aineistosta. Internetin kautta toteutetuissa kyselyissä ei ole mahdollista kontrolloida, vastaavatko yksittäiset ihmiset kyselyyn vain kerran. Aineistot FSD1257 Alkoholikysely 2002, FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat): Alkoholikysely 2002 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-12). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1257

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut aineistosta

Räty, Reetta (2002). Kansa pullossa. Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 25-26/2002, 10-15.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.