Display study description .

FSD1252 Väkivaltakysely 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

aggressiivisuus, henkinen väkivalta, insesti, kiusaaminen, pahoinpitely, pedofilia, perheväkivalta, rikokset, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikokset, simputus, väkivalta, väkivaltarikokset

Abstract

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 2001 toteuttaman väkivaltakyselyn strukturoidusta osuudesta. Kysely oli suunnattu Nyt-liitteen lukijoille, jotka ovat joskus käyttäytyneet väkivaltaisesti tai aggressiivisesti tai joita kohtaan on käyttäydytty väkivaltaisesti. Vastaajia on yhteensä 556. Aineistot FSD1252 Väkivaltakysely 2001, FSD1286 Perheväkivalta 2001 ja FSD1287 Väkivaltakokemukset 2001 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Lomakkeessa on esitetty kysymyksiä siitä, millaista väkivaltaa vastaajat itse ovat harjoittaneet ja millaisen väkivallan kohteeksi joutuneet. Vastaajilta on kysytty myös sitä, ovatko he kurittaneet omia lapsiansa ja ovatko he itse joutuneet lapsena kuritetuksi. Samaten on esitetty kysymykset kumppania kohtaan harjoitetusta väkivallasta. Väkivallan esiintymistä on kartoitettu myös esittämällä kysymykset siitä, ovatko vastaajat joko harjoittaneet väkivaltaa tai joutuneet itse väkivallan kohteeksi tuttavaporukassa. Lisäksi vastaajat ovat saaneet valita valmiista vaihtoehdoista teot, joita he pitävät väkivaltana ja tilanteet, joissa pitävät väkivaltaa oikeutettuna. Lopussa on esitetty muutama kysymys kostosta, katumisesta ja muista väkivallan mahdollisista henkisistä seurauksista.

Taustamuuttujina ovat ikä, sukupuoli, koulutus/ammatti ja siviilisääty.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.