Näytä aineistokuvailu.

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Inkinen, Tommi (Turun yliopisto. Maantieteen laitos)

Asiasanat

Internet, matkapuhelimet, medialukutaito, puhelinkäyttäytyminen, sähköposti, tietokoneet, tietoverkot, tietoyhteiskunta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ja kokemuksia tietoyhteiskunnasta. Vastaajilta kysyttiin aluksi mitä tietoyhteiskunta heille merkitsee ja kokevatko he kuuluvansa siihen. Lisäksi kysyttiin omistaako vastaaja tietokoneen ja mihin käyttötarkoitukseen hän sitä käyttää.

Tietoverkkoihin liittyen kysyttiin sähköpostin käyttöä, sähköpostin tärkeimpiä ominaisuuksia, sähköpostin merkitystä vastaajalle sekä mielipidettä sähköpostiviestinnän tietoturvallisuudesta. Lisäksi selvitettiin sähköpostin merkitystä etätyön tekemisessä. Kyselyssä otettiin selvää myös Internetin käyttötiheydestä ja käyttötarkoituksesta. Vastaajilta haluttiin tietää, käyttävätkö he Internetiä muun muassa ostosten tekoon, pankkiasioiden hoitoon tai ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Vastaajilta kysyttiin myös, onko Internetillä ollut vaikutusta ystävyyssuhteisiin, poistaako internet etäisyyden merkityksen ja minkälainen käsitys heillä on Internetin eduista tiedonhankinnan kannalta. Lisäksi kysyttiin Internetin välittämien kokemusten aitoudesta ja käsitystä Internetin välityksellä tehdystä "virtuaalimatkailusta".

Matkapuhelimen käyttöä kartoitettiin kysymällä omistaako vastaaja matkapuhelimen, minkälainen kännykän käyttäjä hän on, onko hänen puhelinviestintänsä muuttunut kännykän myötä ja onko kännykkä muuttanut ystävyyssuhteiden ylläpitoa. Lisäksi tiedusteltiin onko työn suorituspaikka tullut vähemmän tärkeäksi langattomien viestinten myötä ja onko kännykkä auttanut arkirutiineissa. Kännykkää omistamattomilta kysyttiin aikeista hankkia kännykkä. Taustamuuttujina kyselyssä olivat muun muassa sukupuoli, ikä, talouden koko, työ, koulutus, tulot, auton omistus ja asuinkunta.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.