Display study description .

FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Outinen, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Sneck, Timo (Suomen Kaupunkiliitto)

Keywords

asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, kehittäminen, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, osallistuminen, terveydenhoito, ulkoilu, vaikuttaminen, vanhustenhuolto, vapaa-aika

Abstract

Kaupunkipalvelututkimus 1983 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin palvelujen ja hallinnon nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lastenhoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhustenhuollosta, kulttuuripalveluista, vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, suhtautumisesta kunnan hallintoon, kunnan tiedottamisesta sekä kunnan kehittämisestä. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, kulkuväline, jota käyttää työmatkoilla sekä työmatkan pituus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.