Display study description .

FSD1197 Kannatusmittaustutkimus 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mielipidetutkimus, presidentinvaalit, presidentit, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin äänestäjien mielipiteitä vaaleja ennen julkistetuista kannatusmittaustutkimuksista (gallup-tutkimus) ja niiden vaikutuksista vuoden 2000 presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella. Haastatteluilla haluttiin selvittää millä tavoin kannatusmittaustutkimukset vaikuttivat vaaleihin osallistumiseen ja ehdokasvalintaan.

Vastaajilta kysyttiin aluksi miten varmasti he käyvät äänestämässä vaalin toisella kierroksella, kumpaa kahdesta ehdokkaasta he äänestäisivät haastatteluhetkellä ja kuinka varmasti tämä kanta tulee toteutumaan varsinaisessa vaalissa. Lisäksi tiedusteltiin kävikö vastaaja äänestämässä vaalin ensimmäisellä kierroksella, koska hän äänesti ja ketä. Haluttiin myös tietää kumpi oli vastaajan mielestä tärkeämpi vaalin ensimmäisen kierroksen valinnassa, puolue vai ehdokas ja missä vaiheessa vastaaja lopullisesti päätti, ketä äänestää.

Kannatusmittaustutkimuksista vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he olivat nähneet tai kuulleet tällaisia kannatusarvioita televisiossa, sanomalehdissä tai radiossa. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja oli keskustellut näistä arvioista muiden ihmisten kanssa ja miten he arvelevat näiden tutkimusten vaikuttaneen äänestäjien ehdokasvalintaan yleensä sekä vastaajan omaan ehdokasvalintaan vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Vastaajilta kysyttiin myös sitä, miten luotettavina he pitivät ennen ensimmäistä vaalikierrosta julkaistuja kannatusmittaustutkimuksia. Haluttiin myös tietää ketä vastaaja olisi äänestänyt ensimmäisellä kierroksella, jos viimeisen viikon aikana ennen vaaleja ei olisi julkaistu yhtään tutkimusta.

Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, asuinpaikkakuntaa koskevia tietoja, elämänvaihe, tuloluokka ja mitä puoluetta vastaaja äänestäisi tai on äänestänyt eduskuntavaaleissa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.