FSD1187 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, kuntaliitokset, sääntely, taloudellinen sääntely, tulosvastuu, yksityistäminen

Abstract

Vuoden 1993 Kunnallisalan ilmapuntarissa tiedusteltiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien suhtautumista erilaisiin kuntatalouden kohentamistoimiin. Heiltä kysyttiin miten tehokkaina ja miten hyväksyttävinä talouden kohentamiskeinoina he pitävät veroäyrin korottamista, lainanottoa, palvelujen karsimista ja niiden yksityistämistä, palvelumaksuja, omaisuuden myyntiä, investointien karsimista, kuntaliitoksia, kuntien välistä yhteistyötä, henkilöstön vähentämistä ja lomauttamista, palkkojen alentamista, luottamushenkilöorganisaation karsimista, tulosvastuun soveltamista kuntien virastoissa ja laitoksissa, valtion kuntiin kohdistaman valvonnan lisäämistä ja vähentämistä sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä olisivat soveliaita menojen karsintakohteita.

Lisäksi kartoitettiin asenteita, jotka koskivat mm. kunnan ja kaupunginjohtajien ja johtavien virkamiesten virkojen määräaikaisuutta, vaalitapaa, kuntaliitoksia, kunnallisia palveluita tarjoavien laitosten liikelaitostamista, kunnan työntekijöiden työtehoa, kunnallista itsehallintoa, Euroopan unioniin liittymisen vaikutusta kotikuntaan, ulkomaalaisia ja pakolaisia. Haastatelluilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan Euroopan unionin jäsenyyteen.

Kunnan- ja kaupunginjohtajilta sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajilta selvitettiin heidän suhtautumistaan valtion ja kuntien väliseen työnjakoon ja informaationvaihtoon. Heitä pyydettiin myös arvioimaan kuntien yhteistyön hyödyllisyyttä eri tahojen kanssa sekä valtionohjauksen nykytilaa ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, asema kunnan hallinnossa, kunnan koko ja sen sijaintilääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.