Display study description .

FSD1181 Tiedebarometri 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

joukkoviestimet, kehitys, käsitykset, mielipiteet, tiedemiehet, tiedonlähteet, tieteen edistyminen, tieteet, tutkijat, tutkimus, uskomukset, yhteiskunnalliset vaikuttajat

Abstract

Aineistossa ovat tarkastelun kohteena erilaiset tieteellisen tiedon tuottamiseen, tasoon, tarpeellisuuteen ja tuotantoedellytyksiin liittyvät näkökohdat, tieteellis-teknisen kehityksen hyödyt ja riskit ja tieteen moraali. Aineistossa on esillä kansalaisten tiedettä koskevat käsitykset, mielipiteet, arviot, arvostukset, asenteet, tulevaisuudenodotukset ja osin tiedotkin.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka aktiivisesti he seuraavat eri tiedotusvälineistä erilaisia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia. Erikseen kysyttiin kuinka kiinnostunut vastaaja on ympäristötutkimuksesta, lääketieteellisestä tutkimuksesta, avaruustutkimuksesta, historiantutkimuksesta ja koulutus- ja tiedepolitiikasta. Edelleen kysyttiin mitkä tietolähteet ovat vastaajalle tärkeimpiä tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjiä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään yksi nykyisin toimiva ja yksi aikaisemmin toiminut merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja ja arvioimaan kuinka paljon hän luottaa erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuinka hyvin erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat maassamme nykyisin ja millaisiksi hän näkee tieteen mahdollisuudet ratkaista erilaisia ongelmia tai tuoda parannusta ihmisten elämään.

Lopuksi vastaajalle esitettiin useita väittämiä tieteestä ja tutkimuksesta. Väittämät käsittelivät erilaisia uskomuksia, tieteen tehokkuutta, tieteen ja uskonnon suhdetta, eläinkokeita, geeniteknologiaa, tekniikan kehitystä, tutkimusvarojen kohdentamista, tieteellisen tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa, ufo-havaintoja, ydinvoimaa ja tiedeyhteisön toiminnan vastuullisuutta. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, perus- ja ammattikoulutuksesta ja ammattiryhmästä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.