FSD1179 Perhebarometri 1997: suomalaisten perhekäsitykset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Reuna, Veera (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

avioituvuus, avioliitto, avoliitto, käsitykset, lapsiperheet, mielipiteet, parisuhde, perhe, perhe-elämä

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten käsityksiä perheestä ja sen merkityksestä sekä lyhyesti myös eri yhteiskunnan tuki- ja palvelumuotojen käyttöä, niiden riittävyyttä ja niihin tyytyväisyyttä. Vastaajalta kysyttiin kumppanin kanssa yhdessäasumisaikaa, avoliitossa eläviltä avioliiton solmimissuunnitelmia ja naimisissa olevilta avioitumispäätökseen vaikuttaneita syitä, hankittavien lasten oletettua määrää ja sopivaa lapsilukua Suomessa yleensä sekä sopivaa lasten hankkimisikää. Vastaajalta kysyttiin myös mielipiteitä perheen merkityksestä ja perheen koostumuksesta sekä perheen hajoamisen syistä. Edelleen kysyttiin vuorovaikutuksesta muiden omaisten, ystävien ja työtovereiden kanssa, omaisista huolehtimisesta, mielipidettä erilaisista perhettä koskevista väittämistä ja tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin.

Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan perheen taloudellista tilannetta tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa odotettavissa olevia muutoksia. Lopuksi kysyttiin käytettyjä yhteiskunnallisia tuki- ja palvelumuotoja ja niiden riittävyyttä, mielipiteitä tarvittavista yhteiskunnallisista muutoksista perheiden olojen parantamiseksi, lasten päivähoidosta ja pelkoja tulevan lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, sosiaaliryhmä, äidinkieli, asuinlääni, asuinpaikkakunnan koko, talouden koko, kenen kanssa asuu, tulot, sekä kaikkien että kotona asuvien lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.