Display study description .

FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Reuna, Veera (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

arkielämä, kasvatus, kodinhoito, kotityö, lapsiperheet, lastenhoito, perhe, perhe-elämä, perheet, työ, työelämä, työnjako, vastuu

Abstract

Kyselyssä tarkastellaan vastuuta ja sen jakoa perheen arjessa. Kohteena ovat 30-45 -vuotiaiden suomalaisten käsitykset perhevelvollisuuksista ja puolisoiden välisestä työnjaosta. Vastaajien elämänarvoja kartoitettiin esittämällä kysymyksiä käytännön elämään liittyvien asioiden tärkeydestä sekä lasten kasvatusta koskevien asioiden tärkeydestä. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien käsityksiä vastuun jakamisesta periaatteellisella ja käytännön tasolla. Kysymyksiä oli myös ristiriitatilanteista sekä ensimmäisen lapsen syntymän tuomista muutoksista.

Taustamuuttujina oli mm. siviilisääty, koulutus, asuinpaikkakunnan koko sekä asuinlääni.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.