FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Paajanen, Pirjo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

ajankäyttö, harrastukset, lapset, perhe-elämä, perheenjäsenet, perhekeskeisyys, vapaa-aika

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan lasten vapaa-ajan käyttöä huoltajien silmin. 5- 8- ja 11-vuotiaiden lasten huoltajilta kysyttiin näkemyksiä lastensa ajankäytöstä, harrastuksista ja perheen yhteisestä ajasta sekä yleensä lapsuudesta ja lasten asemasta tämän päivän Suomessa. Tutkimuksessa kysyttiin, missä lapsi viettää arkipäivisin suurimman osan ajastaan, missä ja kenen kanssa lapsi on iltapäivisin, kuinka kauan hän on yksin iltapäivisin kotona ja kuinka usein perhe ruokailee yhdessä arki-iltaisin. Lisäksi siinä kysyttiin, missä ja kenen kanssa lapsi viettää arki-illat ja mitä hän tekee arki-iltaisin ja kuinka kauan tekeminen kestää sekä mihin aikaan hän menee nukkumaan. Tutkimuksessa kysyttiin myös, mihin erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin ja paikkoihin sekä tapahtumiin huoltaja vie lasta. Edelleen kysyttiin lapsen viikonlopun vietosta sekä huoltajan yhdessäolosta lapsen kanssa.

Harrastuksiin liittyen vanhemmilta kysyttiin erityisesti osallistumisesta ohjattuun harrastustoimintaan sekä sen kielteisistä puolista. Edelleen kysyttiin perheen yhteisistä harrastuksista, kuka päättää lapsen ajanvietosta, lapsen tyytyväisyydestä eri asioihin sekä lopuksi mielipidettä yleisistä, lapsiin ja lapsuuteen liittyvistä väittämistä. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, asuinpaikka, sosiaaliryhmä, työtilanne ja lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.