Näytä aineistokuvailu.

FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, poliittiset asenteet, vallanjako

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään kunnan asukkaiden näkemyksiä kuntien taloudellisesta tilasta, kunnallisesta demokratiasta ja itsehallinnosta sekä palvelutuotannosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia keinoja kuntien talouden parantamiseksi sekä yleisesti että oman kotikunnan kannalta. Useilla eri väittämillä tutkittiin vastaajien mielipiteitä kunnallisesta vaikuttamisesta, kunnan hallinnosta, kuntaliitoksista, kuntahenkilöstön määrästä, byrokratiasta, kunnantehokkuudesta, kunnan tarjoamista palveluista, palvelujen yksityistämisestä ja pakolaisista. Lisäksi kysyttiin, mistä kunnat voisivat säästää jos menoja on karsittava ja kenellä tai millä on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, elämänvaihe, puoluekanta, ammattiryhmä, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.