FSD1145 Elämänarvostukset 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

arvot, asenteet, eutanasia, jumaluus, kirkko, kirkolliset toimitukset, luterilaisuus, maahanmuuttajat, oikeudenmukaisuus, poliittiset asenteet, sakramentit, uskonnolliset tilaisuudet, uskonto, vapaaehtoistyö, veronkierto

Abstract

Kyselyllä on selvitetty vastaajien arvoasenteita esittämällä muun muassa kysymyksiä veronkierrosta, kuolemanrangaistuksesta, abortista, sosiaaliturvan oikeutuksesta, nepotismista, eutanasiasta, maahanmuuttajista, vapaaehtoistyöstä ja poliittisista puolueista. Huomattava määrä kysymyksiä koski vastaajan suhtautumista uskontoon. Kysymyksiä esitettiin ihmisten kärsimysten mahdollisista syistä ja vastaajat saivat arvioida raamatusta esitettyjen väittämien vastaavuutta omiin mielipiteisiinsä. Kysymyksiä oli myös Jumalan tai jumaluuden kokemisesta sekä sakramenttien merkityksestä. Lisäksi kysyttiin luterilaisen kirkon taloudellisten varojen suuntaamisesta ja vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, työssäolo, siviilisääty, puolison koulutus ja elämänkumppanin osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin sekä lasten lukumäärä, talouden koko ja asuinpaikkakunnan koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.