Display study description .

FSD1138 Mielikuvat tulevasta vuosituhannen vaihteesta 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

asenteet, ennusteet, odotukset, pelot, skenaariot, toiveet, tulevaisuudenodotukset, tulevaisuus, uhkakuvat, visiot

Abstract

Vuonna 1997 suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä vuodesta 2000. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten katastrofien tapahtumisen todennäköisyyttä vuodenvaihteessa. Tällaisia uhkakuvia olivat esimerkiksi ydinsota, valtavat pakolaisaallot, sodat vesivarojen omistuksesta, ihmisten kloonaus ja rodunjalostus sekä uudet taudit. Vastaajilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan erilaisiin vuosituhannen vaihdetta koskeviin väittämiin; esimerkiksi Jeesuksen palaamisesta, työttömyysasteen laskusta, hengellisestä herätyksestä ja humanoidien saapumisesta maapallolle. Taustakysymyksinä kysyttiin ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, asuinpaikka, perhetilanne, poliittinen suhtautuminen ja kirkossakäynti. Lisäksi kysyttiin useita vastaajan elämäntyyliä ja asenteita koskevia kysymyksiä (esim. luonnonsuojelu, muotitietoisuus, käsitys kovan työn vaikutuksesta menestymiseen).

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.