FSD1126 Pelot ja uhkakuvat 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

ekokatastrofit, herätysliikkeet, katastrofit, pelot, tulevaisuudenodotukset, uhkakuvat, uskonsodat, ydinsota

Abstract

Kyselyssä on keskitytty vuosituhannen vaihteeseen liittyviin pelkoihin ja uhkakuviin. Vastaajia on pyydetty arvioimaan todennäköisyyttä ekologisten katastrofien tapahtumiselle, uskonnollisten ääriliikkeiden leviämiselle ja uskon sotien syttymiselle. Samaten vastaajilta on tiedusteltu arviota ihmisten itsensä aiheuttamien katastrofien todennäköisyydestä - esim. AIDSin leviämisen tai ATK-järjestelmien romahtamisen suhteen. Lisäksi heiltä on tiedusteltu oletuksia sotien loppumisesta, Jeesuksen palaamisesta maapinnalle, hengellisen herätyksen leviämisestä ja kristillisten kirkkojen yhdistymisestä.

Taustamuuttujissa tiedusteltiin muun muassa vastaajan koulutusta, ikää, sukupuolta, asemaa työssä, tuloja, perheen tuloja, ammattiliittojäsenyyttä ja puoluekantaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.