FSD1085 EVAn kansallinen asennetutkimus 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

alueet, arvot, asenteet, elintaso, hyvinvointi, integraatio -- Eurooppa, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, kilpailukyky, lama, maanpuolustus, maaseutu, markkinatalous, poliittinen kulttuuri, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys, valta, ympäristökysymykset, yritystoiminta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan Suomen maaseudun ja kaupunkien asemaan ja tulevaisuuteen, maamme eri seutujen vetovoimaan, suomalaisten selviytymisen eväisiin maailmanlaajuisessa kilpailussa, Suomen kansallisen aseman ratkaisuihin ja linjavalintoihin, asennoitumista tulevaisuuteen, taloudelliseen kasvuun, ympäristön tilaan, teknologiseen kehitykseen, sukupuolten tasa-arvoon sekä suomalaisen markkinatalouden toimivuuteen ja sen hyviin ja huonoihin ominaisuuksiin. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinlääni, asuinalueen tyyppi, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.