FSD1084 EVAn kansallinen asennetutkimus 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

arvot, asenteet, elinkeinoelämä, elintaso, hyvinvointi, integraatio -- Eurooppa, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, lama, maanpuolustus, poliittinen kulttuuri, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys, valta, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen, suomalaisuuden nykyisiin tunnusmerkkeihin, työelämän muutosodotuksia, suhtautumista Euroopan unioniin ja odotuksia sen suhteen, suhtautumista puolueisiin ja demokratiaan ongelmien ratkaisijoina, taloudelliseen kasvuun ja ympäristön suhteeseen sekä markkinatalouteen. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa, äänestäminen EU-kansanäänestyksessä ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.