Display study description .

FSD1083 EVAn kansallinen asennetutkimus 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

asenteet, hyvinvointivaltio, integraatio -- Eurooppa, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, lama, poliittinen integraatio, poliittinen kulttuuri, poliittiset johtajat, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, talouskasvu, tulevaisuudenodotukset, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Tutkimuksella oli neljä painopistealuetta: 1. Poliittisen (yhteiskunnallisen) kulttuurin tila 2. Suomalaisen identiteetin muuttuminen 3. Taloudellisen kasvun ja laman suhde 4. Suhtautuminen tulevaisuuteen. Tutkimus painottui muutamaan keskeiseen asiaan, jotka liittyivät ajankohdan uhkiin ja mahdollisuuksiin. Kyselyajankohdan voimakkaana taustailmapiirinä oli taloudellinen lama erilaisine vaikutuksineen. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän näkemyksiä tulevaisuudenodotuksista, taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa ja nykyisyydessä, tulevaisuuteen vaikuttavista uhkatekijöistä kuten Venäjän tilanteesta, ympäristöongelmista ja taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi kysyttiin kansainvälistymiseen, Euroopan integraatioon, Suomen asemaan, taloudelliseen tilanteeseen ja lamaan liittyviä asenteita kuten hyvinvointiin, ammattiyhdistysliikkeeseen, yrittämiseen, sosiaaliturvaan, poliittiseen toimintaan ja ympäristökysymyksiin liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin myös poliittiseen päätöksentekoon liittyviä arvoja, poliittisten johtajien ja yritysjohtajien ominaisuuksia, Suomen ja Euroopan kehityskulkuja, taloudellisen kasvun merkitystä yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvoinnille ja suomalaisen identiteetin perusteita. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.