Display study description .

FSD1071 Energia-asennetutkimus 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hoikka, Paavo (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)
  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Keywords

asenteet, energia, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ympäristökysymykset, yrityskuva

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Seuraavaksi kysyttiin eri näkökohtien (muun muassa taloudellisuus, turvallisuus, työllisyys ja ympäristönsuojelu) painotuksista energiapoliittisessa päätöksenteossa. Vastaajilta tiedusteltiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili.

Lopussa oli kysymyksiä yrityskuvasta: miten tuttuja ovat eri energia-alan yritysten nimet, millaisia mielikuvia vastaajilla on näistä yhtiöistä ja miten eri ominaisuudet kuvaavat Imatran Voima Oy:tä. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.