Näytä aineistokuvailu.

FSD1069 Energia-asennetutkimus 1990

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Asiasanat

asenteet, energia, energiansäästö, energiapolitiikka, haittavero, kivihiili, lisärakentaminen, luopuminen, maakaasu, sähköntuotanto, turve, valtarakenteet, vesivoima, ydinenergia, yhteiskunnalliset vaikutukset, ympäristökysymykset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energiantuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energiantuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta, saatavuutta, kotimaisuutta, turvallisuutta ja tuotantovarmuutta. Lisäksi kysyttiin, kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili, ja millä yhteiskunnallisilla vaikuttajatahoilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa energiapoliittisessa päätöksenteossa. Lopuksi tiedusteltiin, mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia ydinvoiman lisärakentamisella ja ydinvoiman käytöstä luopumisella olisi. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.