Display study description .

FSD1068 Energia-asennetutkimus 1989

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos)

Keywords

asenteet, energia, energia-ala, energiantuotanto, energiapolitiikka, mielipiteet, sähköntuotanto, tiedonvälitys, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energian tuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta, saatavuutta, kotimaisuutta, turvallisuutta ja tuotantovarmuutta. Lisäksi kysyttiin, kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili, ja minkä tavoitteiden saavuttamiseksi yhteiskunnan tulisi lisätä varoja. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka kiinnostunut vastaaja on energia-asioista ja kuinka luotettavina hän pitää eri tahoja energia-asioita koskevan tiedon jakajina. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.