Display study description .

FSD1050 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään liittoon. Kysyttiin myös kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää niitä, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Vastaajille lueteltiin useita hallituksen tehtäviä ja kysyttiin miten hyvin tai huonosti maamme nykyinen hallitus on niissä onnistunut. Edelleen tiedusteltiin miten hyvin oppositiopuolueet ovat onnistuneet oppositiopolitiikassaan. Vastaajille lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Lisäksi kysyttiin millainen merkitys puolueiden puheenjohtajilla on Suomen Keskustalle, Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle ja Kansalliselle Kokoomukselle. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä mitä puoluetta tai ryhmittymää vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt sekä mitä hän äänesti vuoden 1991 eduskuntavaaleissa ja vuoden 1992 kunnallisvaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla ja yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, äidinkieli, koulutus, ammattiryhmä, paikkakuntatyyppi, asuinlääni, kuuluminen ammattiliittoon ja talouden bruttovuositulot.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.