FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nurmela, Sakari (Suomen Gallup)
  • Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup)

Keywords

arvot, mainonta, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Tutkimusaineisto on kerätty presidentinvaalien ensimmäisen ja toisen kierroksen välisenä aikana. Tutkimuksessa selvitettiin 18-30-vuotiaiden nuorten kiinnostusta politiikkaa ja presidentinvaaleja kohtaan, mielipiteitä vaalikampanjasta, äänestämisestä, puolueista sekä presidentin olemuksesta ja tehtävistä. Vastaajilta kysyttiin myös, miten tärkeitä eri tahot olivat heidän äänestyspäätöksessään, äänestivätkö he vaaleissa, ketä ehdokasta ja millä perusteella juuri häntä. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, oliko äänestämättä jättäminen itsestäänselvyys ja miksi he eivät olleet äänestäneet. Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, aikovatko he äänestää vaalien toisella kierroksella ja ketä. Lopuksi kysyttiin, mitä asioita vastaajat pitävät tärkeinä omassa elämässään. Taustamuuttujia tässä tutkimuksessa ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutus, työssäkäynti/työttömyys, ammatti, asumismuoto ja äänestäminen tulevissa kunnallisvaaleissa. Taustatietoina kysyttiin myös, millaisen puhelimen vastaaja omistaa sekä käyttääkö hän Internetiä ja kuinka paljon.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.