FSD1047 YLE:n TV-uutisten europarlamenttivaalikysely 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy

Keywords

ehdokkaat, europarlamenttivaalit, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Tämä aineisto sisältää tietoja vastaajien äänestyskäyttäytymisestä europarlamenttivaaleissa 1999. Vastaajilta kysyttiin, joko he olivat käyneet äänestämässä europarlamenttivaaleissa ja aikovatko he äänestää. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestivät tai aikoivat äänestää ja onko Suomen vai Euroopan politiikkaan liittyvät asiat heille tärkeitä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään ehdokas, jota olivat äänestäneet. Lopuksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä ja asuinpaikka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.