FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mainonta, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Aineistoa varten vastaajilta kysyttiin, olivatko he äänestäneet vuoden 2000 presidentinvaalin toisella kierroksella, kumpaa ehdokasta he olivat äänestäneet ja missä määrin vastaajat tunsivat samaistuvansa ehdokkaaseensa. Heiltä tiedusteltiin myös, milloin he olivat tehneet äänestyspäätöksensä ja mikä merkitys äänestyspäätökseen oli tiedotusvälineillä, mainonnalla ja vastaajan lähipiirillä. Lisäksi vastaajille esitettiin lista asioita, joista heitä pyydettiin sanomaan, mikä niistä vaikutti heidän äänestämänsä ehdokkaan valintaan vaalin toisella kierroksella. Vastaajilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan kaikkiin seitsemään presidentinvaaliehdokkaaseen ennen vaaleja. Heitä pyydettiin kertomaan, ketä he olivat äänestäneet vaalien 1. kierroksella. Kaikilta vastaajilta kysyttiin mielipiteitä vaalikampanjasta ja presidenttiehdokkaiden menestymisestä TV1:n lähettämässä "Uutisvuoto"-ohjelmassa. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä puoluetta he äänestäisivät eduskuntavaaleissa ja kuinka varmoja he ovat kannastaan, mitä puoluetta he olivat äänestäneet edellisissä eduskuntavaaleissa, kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta ja presidentinvaaleista. Vastaajia pyydettiin myös sijoittamaan itsensä vasemmisto-oikeisto -akselille. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan Martti Ahtisaaren toimintaa hänen virkakautensa aikana. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, äidinkieli, ikä, siviilisääty, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, työajasta, ammattiyhdistysjäsenyys, asunnon omistussuhde, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka, äänestäminen vaaleissa ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1999 elokuussa. Aineistossa on myös havaintotunnusmuuttuja hl, jonka avulla se voidaan yhdistää aineistoon FSD1040.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.