FSD1038 Puolueiden ajankohtaistutkimus tammikuu 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Suomen Keskustaan, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten maamme hallitus on onnistunut tehtävissään ja minkä puolueen vastaaja soisi voittavan eduskuntavaaleissa. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto ja mitä hän äänesti vuoden 1996 lokakuun kunnallisvaaleissa ja vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. Vastaajalta tiedusteltiin myös onko ehdokas vai puolue tärkeämpi hänen tehdessään ratkaisua tulevissa maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa, aikooko hän äänestää, ja äänestääkö ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä sekä kuinka varma hän on puoluekannastaan. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.