Display study description .

FSD1037 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

Euroopan unioni, eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten maamme hallitus on onnistunut erilaisissa tehtävissään kuten EU-politiikassa, Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevissa asioissa, kansantalouden tilan parantamisessa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, verotuksessa, ympäristönsuojelussa, energiantuotannon järjestämisessä ja asuntopolitiikassa sekä eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Lisäksi kysyttiin minkä puolueen vastaaja soisi voittavan eduskuntavaaleissa. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto ja mitä hän äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja vuoden 1996 lokakuun kunnallisvaaleissa. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.