FSD1034 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, hallitukset, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, toiminta, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten maamme hallitus on onnistunut erilaisissa tehtävissään kuten EU-politiikassa, kansantalouden tilan parantamisessa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, verotuksessa, ympäristönsuojelussa, energiantuotannon järjestämisessä ja asuntopolitiikassa sekä eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Lisäksi kysyttiin mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueille. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja vuoden 1996 lokakuun kunnallisvaaleissa. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.