Display study description .

FSD1032 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

Euroopan unioni, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kansanäänestykset, kunnallisvaalit, mainonta, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, poliittiset järjestöt, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on onnistunut tehtävissään ja mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueille. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin usealla kysymyksellä. Tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi ja miksi, jos eduskunta- tai kunnallisvaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin aikooko vastaaja äänestää lokakuun kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa ja ketä hän äänestäisi, jos europarlamenttivaalit olisivat nyt. Vastaajilta kysyttiin edelleen miten he menettelivät vuoden 1994 lokakuun kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi. Tutkimuksessa on myös useita kysymyksiä poliittisesta mainonnasta. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.