FSD1031 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, sosiaalipalvelut, vaalit, valtionvelka, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on onnistunut tehtävissään ja mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueille. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin myös usealla kysymyksellä. Tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi ja miksi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Häneltä kysyttiin, aikooko hän äänestää maaliskuun 1995 eduskuntavaaleissa ja äänestääkö hän ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä ja milloin hän päättää ketä äänestää. Edelleen kysyttiin mitä puoluetta tai ryhmittymää hän äänesti vuoden 1992 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. Vastaajalle esitettiin myös useita yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviä väittämiä ja pyydettiin kertomaan onko hän samaa vai eri mieltä niistä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin vastaako hän perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.