Display study description .

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, sosiaalipalvelut, työttömyys, vaalit, valtionvelka, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa on kartoitettu vastaajan suhtautumista eri puolueisiin, hänen mielipidettään hallituksen onnistumisesta tehtävissään ja oppositiopuolueiden onnistumisesta oppositiopolitiikassa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan puheenjohtajan merkitystä puolueille ja kertomaan miten erilaiset ominaisuudet sopivat eri puolueisiin, mitä puoluetta hän äänesti vuoden 1992 kunnallisvaaleissa ja mitä puoluetta hän äänestäisi nyt. Vastaajalle esitettiin myös useita yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviä väittämiä ja pyydettiin kertomaan onko hän samaa vai eri mieltä niistä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin vastaako hän perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, koulutus, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.