FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

kansalaiset, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, tarpeet, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Vastaajille lueteltiin useita hallituksen tehtäviä ja kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on niissä onnistunut. Lisäksi kysyttiin mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla ja muilla näkyvillä hahmoilla on puolueiden kannatukselle. Äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa kartoitettiin usealla kysymyksellä. Vastaajalta kysyttiin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää eri puolueita ja mitä kaikkia puolueita hän voisi kuvitella äänestävänsä ja kumpi on tärkeämpää hänen valitessaan ehdokasta tulevissa kunnallisvaaleissa, puolue vai henkilö. Edelleen tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos kunnallisvaalit olisivat nyt. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.