Display study description .

FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nurmela, Sakari (Suomen Gallup)

Keywords

eduskuntavaalit, huono-osaisuus, mielipiteet, nuoret, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, syrjäytyminen, työttömyys, vaalit, äänestäminen

Abstract

Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) seurasi alle 30-vuotiaiden nuorten vaalikäyttäytymistä vuoden 1999 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Nuorten äänestyskäyttäytymisen seurannalla NUORA halusi kiinnittää huomiota nuorten muita ikäryhmiä laimeampaan vaaliosallistumiseen ja selvittää siihen liittyviä taustatekijöitä. Eduskuntavaaliaineisto sisältää tietoja nuorten työttömyyskokemuksista ja syrjäytymisestä sekä äänestyskäyttäytymistä ja poliittisia asenteita koskevia muuttujia: nuorten kiinnostuneisuutta politiikasta, halua keskustella siitä yleensä ja vaalien yhteydessä. Lisäksi aineisto sisältää tietoja siitä, millä tekijöillä on merkitystä äänestyspäätöksen ja poliittisen vakaumuksen muodostumisessa, milloin äänestyspäätös syntyi, kuinka itsestään selvää äänioikeuden käyttäminen on ja oliko ehdokas mieluisa. Aineisto sisältää myös äänestämättä jättäneille esitettyjä kysymyksiä siitä, miksi he eivät äänestäneet vaaleissa. Lopuksi tiedusteltiin, voidaanko vastaajaan ottaa yhteyttä seuraavien europarlamenttivaalien jälkeen. Taustamuuttujina ovat muun muassa koulutus, ammattiryhmä, useat aluemuuttujat sekä vastaajan omat, puolison tai vanhempien työttömyysjaksot ja vanhempien ammatillinen koulutus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.