Display study description .

FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: yhdistetty aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)

Keywords

demokratia, eduskuntavaalit, edustuksellinen demokratia, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallisvaalit, kunnanvaltuustot, kunnat, luottamustoimet, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, tiedonvälitys, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Aineisto on Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 -osa-aineistoista (FSD1021, FSD1022, FSD1023) yhdistetty aineisto. Aineisto sisältää myös muuttujan, jossa on eritelty vaaleissa läpipäässeet valtuutetut.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.