Display study description .

FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)

Keywords

Euroopan unioni, eduskuntavaalit, jäsenyys, käsitykset, mielipidetutkimus, poliittinen käyttäytyminen, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, uutiset, vaikuttavuus, äänestäminen

Abstract

Aineisto on toinen osa tutkimuksesta, jolla kartoitettiin äänestäjien mielipiteitä kannatusmittaustutkimuksista ja niiden vaikutuksista vuoden 1994 presidentinvaaliin. Tässä osassa keskityttiin erityisesti kannatusmittausten julkistamista koskeviin mielipiteisiin. Vastaajalta kysyttiin, mitä hänelle jäi mieleen presidentinvaaleista vaalituloksen lisäksi, äänestikö hän ensimmäisellä kierroksella, ketä äänesti ja äänestikö hän erityisesti jotain ehdokasta vastaan. Vastaajalta kysyttiin myös, äänestikö hän toisella kierroksella, ketä hän äänesti ja kuinka paljon ja miten vaalin toisen kierroksen viimeisinä päivinä julkaistut kannatusmittaustutkimukset vaikuttivat hänen äänestämiseensä. Vastaajilta kysyttiin myös, pitäisikö kannatusmittausten virhemahdollisuuksien ilmetä uutisoinnista, haluaako hän viranomaisten puuttuvan tutkimusten julkistamistapoihin ja minkälaisia vaikutuksia tutkimusten julkistamiselle on äänestäjiin. Edelleen tiedusteltiin vastaajan mielipidettä mahdollisesta kannatusmittaustutkimusten julkistamiskiellosta ennen vaaleja, maksullisten puhelinäänestysten ja koululaisäänestysten tulosten julkistamisesta ja ennakkoäänestyspäivien lukumäärästä. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt ja pitäisikö Suomen liittyä Euroopan Unionin (EU) jäseneksi. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, asuinläänistä ja paikkakuntatyypistä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.