FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)

Keywords

eduskuntavaalit, käsitykset, mielipidetutkimus, poliittinen käyttäytyminen, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaikuttavuus, äänestäminen

Abstract

Aineisto on ensimmäinen osa tutkimuksesta, jolla kartoitettiin äänestäjien mielipiteitä kannatusmittaustutkimuksista ja niiden vaikutuksista vuoden 1994 presidentinvaaliin. Tässä osassa vastaajilta kysyttiin, millä nimellä he kutsuvat presidenttiehdokkaiden ja puolueiden kannatusta mittaavia tutkimuksia, kuinka luotettavina he pitivät ennen ensimmäistä vaalikierrosta julkaistuja tutkimuksia, kuinka usein he olivat nähneet kannatusarvioita eri tiedotusvälineissä ja keskustelivatko he näiden tutkimusten tuloksista muiden ihmisten kanssa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka paljon he arvelivat erilaisten kannatusmittaustutkimusten vaikuttaneen äänestäjien ehdokasvalintaan ja miten ne vaikuttivat vastaajaan omaan ehdokasvalintaan. Useilla kysymyksillä tutkittiin kannatusmittaustutkimusten ja niiden tulosten vaikutusta vastaajan osallistumiseen vaaleihin, äänestystaktiikkaan ja ehdokasvalintaan. Haastateltavien äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä mm. kävivätkö he äänestämässä ensimmäisellä kierroksella, ketä he äänestivät, äänestävätkö he ennakkoon toisella kierroksella ja mitä puoluetta he olisivat äänestäneet, jos eduskuntavaalit olisi järjestetty kyselyhetkellä. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, asuinläänistä ja paikkakuntatyypistä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.