Display study description .

FSD1017 Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Allardt, Erik (Helsingin yliopisto)
  • Helsingin yliopisto. Vertailevan sosiologian tutkimusryhmä

Keywords

elinolot, elintaso, elämänlaatu, hyvinvointi, hyvä elämä, ihmissuhteet, onnellisuus, poliittinen osallistuminen, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, vieraantuminen

Abstract

Tutkimus kuvaa elintasoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä analysoi hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä, itsensä toteuttamisen, vieraantumisen ja onnellisuuden sekä tyytymättömyyden kokemuksia. Vastaajilta kysyttiin mm. tuloihin, omaisuuteen, asumiseen, työhön, työllisyyteen, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon, koulutukseen ja terveyteen liittyviä asioita. Tutkimuksessa selvitettiin myös eri sukupolvien (omien vanhempien sekä isoisien ja puolison isän) sosiaalista asemaa ja koulutusta. Haastateltaville esitettiin kysymyksiä ystävistä, niiden määrästä, sukupuolesta, iästä, ammatista, ystävyyssuhteiden kestosta ja intensiteetistä. Lisäksi tiedusteltiin perhe-, sukulaisuus- ja naapuruussuhteita sekä sitä miten kauan haastateltavat olivat asuneet asuinpaikkakunnallaan . Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän harrastuksiaan, vapaa-ajanviettotapojaan, poliittista aktiivisuuttaan sekä heidän lapsuutensa aikaisia olosuhteita.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.