Display study description .

FSD1016 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1990

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

Euroopan yhteisö, eduskuntavaalit, joukkoviestimet, jäsenyys, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, rantojensuojelu, vaalit, ympäristönsuojelu, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat mm. väestön huolenaiheita, kiinnostuneisuutta politiikasta, vastaajien sijoittumista vasemmisto - oikeisto -ulottuvuudelle sekä äänestämistä eduskuntavaaleissa ja vuoden 1988 kunnallisvaaleissa. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mikä on puheenjohtajan merkitys puolueen kannatukselle ja kartoitettiin heidän suhtautumistaan puolueiden toimintaan ja tyytyväisyyttä hallitukseen. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien ja poliitikkojen sekä puolueiden ominaisuuksia. Lisäksi vastaajille lueteltiin useita politiikkaan, puolueisiin ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä väitteitä ja pyydettiin arvioimaan niitä. Vastaajilta kysyttiin myös osallistumisesta luonnonsuojelutoimintaan sekä mielipiteitä rantojensuojeluohjelmasta sekä sähköntuotannon lisäämisestä. Lisäksi kysyttiin mielipidettä verouudistuksesta ja Suomen mahdollisesta EY-jäsenhakemuksesta. Lopuksi kysyttiin vielä miten kiinnostunut vastaaja on erityyppisistä tv-ohjelmista, kuinka monena päivänä viikossa hän seuraa erilaisia joukkotiedotusvälineitä, montaako sanomalehteä hän seuraa säännöllisesti ja kuinka mielellään hän seuraa eri tiedotusvälineitä. Taustamuuttujina olivat näytteen sosiaalista rakennetta kuvaavat muuttujat sekä haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.