Display study description .

FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, sosiaaliset ristiriidat, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineisto kerättiin kahdella kyselykierroksella. Ensimmäisellä kierroksella, ennen vuoden 1983 eduskuntavaaleja, vastaajilta kysyttiin taustatietojen lisäksi miten hän äänesti presidentin valitsijamiesvaaleissa 1982 ja kunnallisvaaleissa 1980 sekä miten hän aikoo äänstää tulevissa eduskuntavaaleissa. Toisella kierroksella, vaalien jälkeen, vastaajilta kysyttiin kävikö hän äänestämässä, milloin äänesti ja kuinka kiinnostunut hän on politiikasta. Vastaajan puolueuskollisuutta ja ehdokkaan valintaa kartoitettiin useilla kysymyksillä. Lisäksi kysyttiin, mitä vastaaja pitää poliittisen toiminnan tärkeimpinä tavoitteina ja onko hän ollut mukana erilaisten järjestöjen toiminnassa. Häntä pyydettiin myös arvioimaan erilaisia puolueita ja politiikkaa koskevia väittämiä sekä erilaisten ryhmien etujen vastakohtaisuuksia. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista, iästä, syntymävuodesta, perheeseen kuuluvien kouluikäisten lasten lukumäärästä, perheen tuloista, perheen päähenkilön ammatista, asuinpaikkakunnan tyypistä ja asuinläänistä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.