Display study description .

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, valitsijamiesvaaleissa äänestäminen, presidenttiehdokkaan valinta, äänestyspäätöksen tietolähteet, milloin kanta päätettiin, valitsijamiesvaaleista keskusteleminen, lehtien lukeminen, käsitykset vaalitavasta, politiikasta vieraantuminen, puolueiden oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus, presidenttiehdokkaiden oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus, presidenttiehdokkaiden imagot, poliittisen toiminnan tavoitteet, puolueiden imagot, poliittinen oikeisto, keskusta ja vasemmisto, väestöryhmien etujen vastakohtaisuudet, etuoikeutetut ryhmät, taloudellisen aseman tulevaisuuden näkymät, luokkasidonnaisuus, puoluekannatukset, presidentinvaaleissa äänestäminen, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat, näytteen sosiaalinen rakenne.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.