Display study description .

FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, tyytyväisyys hallitukseen, käsitykset talouselämän kehityksestä, mielipiteet työehtosopimuksista, mielipiteet verouudistuksista, arvosana hallituksen toiminnalle, äänestäjien ja puolueiden vuorovaikutus, äänestäminen eduskuntavaaleissa 1975, kunnallisvaaleissa 1976 ja presidentinvaaleissa 1978, äänioikeuden käyttö, puolueen vaihtaminen, ehdokkaan vaihtaminen, sopivan ehdokkaan löytäminen, vaaliehdokkaiden ominaisuuksien arviointi, puolueiden imagot, puolueiden kannatus tulevissa vaaleissa, tuleva äänestämisvarmuus, käsitykset eri puolueista ja oma poliittinen mielipide, kiinnostus politiikkaan, puoluesympatiat ja -antipatiat, järjestöjen jäsenyys, näytteen sosiaalinen rakenne, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.