Display study description .

FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, tyytyväisyys hallitukseen, käsitykset talouselämän kehityksestä, mielipiteet työehtosopimuksista, äänestäjien ja puolueiden vuorovaikutus, äänestäminen eduskuntavaaleissa 1975 ja kunnallisvaaleissa 1976, äänioikeuden käyttö, äänestämättä jättämisen syyt, puolueen vaihtaminen, äänestämispäätöksen kannalta tärkeän informaation lähteet, ehdokkaan vaihtamishalukkuus, vaaliehdokkaiden ominaisuuksien arviointi, äänestämisvarmuus ja kannatettu ehdokas valitsijamiesvaaleissa, perustelut äänestämiselle ja äänestämättä jättämiselle, äänestämisen tärkeys eri vaaleissa, puolueiden imagot, kiinnostus politiikkaan, puoluesympatiat ja antipatiat, järjestöjen jäsenyys, näytteen sosiaalinen rakenne, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.